Restauratie De Paauw Wassenaar

De restauratie en reconstructie van het proefvlak aan buitenplaats De Paauw in Wassenaar is gebaseerd op technisch onderzoek naar materialen, gietzink, kleur verflagen, afwerklagen, mortel- en pleisterlagen. Daarnaast werd er uitgebreid historisch onderzoek gedaan. Er was een nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de RCE, op het gebied van conservering, restauratie en de keuze voor de verschijningsvorm van 1858 als uitgangspunt.

Residentie Z.K.H. prins Frederik, De Paauw in 1858
Residentie Z.K.H. prins Frederik, De Paauw in 1858

De gebreken achter de verflaag: Onze uitdaging bij elk restauratieproject

Onze restoratoren en specialisten van De Vink Restauratiewerken hebben jarenlange ervaring in het ontdekken van gebreken in historische gebouwen. Wanneer de verstikkende verflaag wordt verwijderd, worden de problemen al snel zichtbaar. Het toegepaste verfpakket en de moderne incompatibele pleisters hebben helaas constructieve problemen veroorzaakt. Droogrot aan de houten vloerbinten en kozijnen, verroest ijzer van de muurankers en blindankers, en scheuren in het metselwerk en natuursteen zijn enkele van de veelvoorkomende geconstateerde gebreken. Onze experts gaan vol liefde aan de slag om deze problemen op te lossen en het monumentale gebouw weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

De Vink Restauratiewerken, restauratie raadhuis de Paauw Wassenaar
De Vink Restauratiewerken, restauratie raadhuis de Paauw Wassenaar

Historische ambachten

Besloten wordt de in 1858 gebruikte kalkmortel te reproduceren voor de restauratie van metselwerk en  pleisterlaag met frijnslag imitatie. Door de herintroductie van de ‘gerotte’ luchtkalkmortel, wordt er gebruik gemaakt van de meest compatibele en duurzame mortel. Ondanks dat luchtkalk al sinds de zevende eeuw voor Christus als bouwstof bekend is, is het gebruik en kennis tijdens de wederopbouw en de opkomst van cement en hydraulische kalk industrie grotendeels verloren gegaan.

Door kennisoverdracht van vier generaties De Vink van vader op zoon en de ‘meester-gezel methode’, zijn de restauratoren en specialisten van De Vink Restauratiewerken sinds 1902 bekend met traditionele ambachtelijke werkwijze en historische materialen.

Unieke collectie gietzink

De expertise van De Vink Restauratiewerken in historische technieken en materialen komt ook tot uiting in de restauratie van gietzink, die specifiek typerend is voor Huize de Paauw. Deze collectie is wereldwijd uniek en van de hoogste kwaliteit. Wij hebben de bouwmaterialen conserverend gereinigd met behulp van geavanceerde lasertechniek waarna ontbrekende ornamenten nauwkeurig zijn nagemaakt in gietzink en afgewerkt met  bladgoud, net als het origineel. Onze aandacht voor detail en kwaliteit zorgt ervoor dat het historische erfgoed voor de toekomst bewaard blijft.

Bewaar het verleden, beleef de toekomst: restauratie met oog voor historie en duurzaamheid.

Bij De Vink Restauratiewerken geloven we sterk in het belang van de historische ambachten en het behoud van ons erfgoed. Daarom zetten we ons in voor het herintroduceren en hergebruiken van deze materialen. Hiermee dragen we bij aan een duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed en maken we onze restauratieprojecten ook educatief voor toekomstige generaties. Het uitdragen en in stand houden van deze ambachten is voor ons van groot belang.

Reconstructie akroterion in gietzink voorzien van bladgoud
Reconstructie akroterion in gietzink voorzien van bladgoud

Geef het verleden weer toekomst

Herbeleef de glorieuze verhalen en tradities van het verleden door uw monumentale pand of object weer te laten stralen. Of u nu eigenaar bent of verantwoordelijk bent voor het beheer, wij zijn er om u te helpen.

Onze expertise op het gebied van restauratie en onderhoud staat garant voor een grondige aanpak die gericht is op het behoud van de oorspronkelijke kenmerken en authenticiteit van uw pand of object.

Neem dan gerust contact met ons op. Wij onderzoeken graag de mogelijkheden om uw monument weer te laten stralen en zullen u begeleiden bij elke stap van het proces. Samen kunnen we het verleden weer laten stralen.

Gebruikte ambachtelijke technieken en innovaties:

  • Bouwhistorisch onderzoek naar gebruikte materialen.
  • Kleurhistorisch onderzoek.
  • Reproductie van originele gerijpte luchtkalk metsel- en voegmortel.
  • Monumentaal metselwerk.
  • Reproductie en herstel historisch pleisterwerk.
  • Conserverende laser reiniging.
  • Restauratie van muze beelden, sculpturen en ornamenten.
  • Aanbrengen kalkverf en silicaatverf

In beeld

Restauratie kalkstuc kamwerk of frijnwerkScheur in muur herstel