Restauratie De Paauw Wassenaar

De restauratie en reconstructie van het proefvlak aan buitenplaats De Paauw in Wassenaar is gebaseerd op technisch onderzoek naar materialen, gietzink, kleur verflagen, afwerklagen, mortel- en pleisterlagen. Daarnaast werd er uitgebreid historisch onderzoek gedaan. Er was een nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de RCE, op het gebied van conservering, restauratie en de keuze voor de verschijningsvorm van 1858 als uitgangspunt.

Residentie Z.K.H. prins Frederik, De Paauw in 1858

Residentie Z.K.H. prins Frederik, De Paauw in 1858

De problemen

De van hun verstikkende verflaag ontdane gevels verhullen, onder het oog van onze restoratoren en onderzoekers, al snel hun gebreken. Door het toegepaste verfpakket en de moderne incompatibele pleisters zijn er constructieve problemen ontstaan. Geconstateerde gebreken zijn droogrot aan de houten vloerbinten en kozijnen. Verroest ijzer van de muurankers, blindankers en de doken veroorzaakt scheuren in het metselwerk en natuursteen van de gevels.

Historische ambachten

Besloten wordt de in 1858 gebruikte kalkmortel te reproduceren voor de restauratie van metselwerk en  pleisterlaag met frijnslag imitatie. Door de herintroductie van de ‘gerotte’ luchtkalkmortel, wordt er gebruik gemaakt van de meest compatibele en duurzame mortel. Ondanks dat luchtkalk al sinds de zevende eeuw voor Christus als bouwstof bekend is, is het gebruik en kennis tijdens de wederopbouw en de opkomst van cement en hydraulische kalk industrie grotendeels verloren gegaan.

Door kennisoverdracht van vier generaties vader op zoon en de ‘meester-gezel methode’, zijn de restauratoren en specialisten van de Vink Restauratiewerken sinds 1902 bekend met traditionele ambachtelijke werkwijze en historische materialen.

De voor Huize de Paauw typerende, en wereldwijd, unieke gietzink collectie bouwmaterialen zijn conserverend gereinigd met lasertechniek. Van de ontbrekende ornamenten zijn reproducties in gietzink vervaardigd en afgewerkt met 23,5 karaats bladgoud als het origineel.

Reconstructie akroterion in gietzink voorzien van bladgoud

Reconstructie akroterion in gietzink voorzien van bladgoud

Na het verwijderen van de moderne verf op het houtwerk zijn de kozijnen geschilderd met een 100 procent natuurlijk en oplosmiddelvrij lijnolie verfsysteem.

Het uitdragen en in stand houden van de historische ambachten, de herintroductie en het hergebruik van de materialen maken deze restauratie uitzonderlijk duurzaam en educatief voorbeeld.

Gevelrestauratie raadhuis de Paauw

Geef het verleden weer toekomst

Ben jij in het bezit van een monumentaal pand of beheer je een monumentaal gebouw of object dat onderhoud of een conditiemeting behoeft? Neem dan gerust contact met ons op. Wij onderzoeken graag wat wij kunnen doen om dit pand of object weer te laten stralen.

Gebruikte ambachtelijke technieken en innovaties:

  • Bouwhistorisch onderzoek naar gebruikte materialen.
  • Kleurhistorisch onderzoek.
  • Reproductie van originele gerijpte luchtkalk metsel- en voegmortel.
  • Monumentaal metselwerk.
  • Reproductie en herstel historisch pleisterwerk.
  • Conserverende laser reiniging.
  • Restauratie van muze beelden, sculpturen en ornamenten.
  • Aanbrengen kalkverf en silicaatverf

In beeld

Scheur in muur herstel