Restauratie molen van Tholen

Het restaureren van molens is toch wel één van onze grootste passies. Deze prachtige stukjes monumentaal erfgoed zijn bakens in ons Nederlands landschap. Zo mochten wij aan de slag voor de korenmolen de Verwachting uit 1848, ook bekend als de molen van Tholen.

Molen met een geschiedenis

De stenen stellingmolen verloor al voor 1930 zijn kap en wieken. Na de tweede wereldoorlog diende de molen als maalderij en werd een elektromotor geïnstalleerd.

In 2005 kreeg de afgetakelde molenromp de status van rijksmonument en werd de restauratie in gang gezet om de molen weer maalvaardig te maken. De afgebrokkelde stenen molenromp heeft meer dan 75 jaar lekkage te verduren gehad. De opzuigende muren, rottende houten vloeren en binten moesten vervangen worden. Om tot een geslaagde restauratie te komen is er besloten de molen af te breken en weer opnieuw op te bouwen met een nieuwe kap.

Restauratie Molen
Molen van Tholen voorkant

Onderzoek en restauratie

Na onderzoek van de nog resterende metselmortel is hier een duplicaat van gemaakt met de nodige aanpassingen. Zo is de nieuwe kalkmortel beter bestendigd tegen trillen en worden scheuren voorkomen. Deze kalkmortel werd ‘vol en zat’ gemetseld zodat er er geen holten tussen de stenen ontstaan. Op deze manier zijn alle muren waterdicht.

Om het model van de molenromp te krijgen werd in de middenas van de molen een staander met een draaibare dwarsbalk geplaatst. Aan het uiteinde hiervan zit een lagenmaat. Deze is in een hoek gezet om de romp conisch te maken

restauratie molen binnenwerk
Restauratie binnenwerk van molen

De consoles die als dragers dienen voor de schoren van de stelling zijn afwaterend ingemetseld. Op deze manier wordt houtrot voorkomen. Verder zijn zowel de onderzijde als de muren van de molen voorzien van een minerale natuurverf. Deze afwerking werkt schimmelwerend en zorgt niet alleen voor een aangenaam klimaat in de molen, maar werkt ook als buffer voor het vocht.

In ere hersteld

Deze restauratie is tot stand gekomen door de droom van opdrachtgever Jan van Gorsel en een samenwerking van vele bezielende vakmensen. Verdere dank aan de subsidie verlenende instanties, sponsoren, Gerrit Keuning, Eros de Vink sr., Wim Adriaens en Adri Joppe.