De instandhouding van oorlogsmonumenten

Met gepaste trots onderhouden wij voor gemeentelijke opdrachtgevers en stichtingen hun oorlogsmonumenten en gedenktekens. Door middel van object-survey krijg je inzicht in de huidige conditie van de objecten. Door de objecten in goede technische conditie te onderhouden leveren zij een belangrijk aandeel in het herdenken en eren van onze Nederlandse cultuur en geschiedenis.

Op 4 mei vinden er jaarlijks nationale herdenkingen plaats, ter nagedachtenis van de gebeurtenissen en slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Als geen ander beseffen wij dat dit in onderhoud respect en besef van geschiedenis vraagt en een daarop afgestemde werkwijze

Oorlogsmonument Franse commando's

Oorlogsmonumenten in Wassenaar

Het monument aan de Schouwweg in Wassenaar bestaat uit een ommuurd wit natuurstenen beeld van een met lendendoek dragende knielende mannenfiguur. Al turend naar de hemel vat hij met de rechterhand een zwaard.

Op de plaquettes van het monument staan de namen van de zestig oorlogsslachtoffers die op het voormalige kerkhof ‘Het Lange Duin’ begraven zijn geweest. Het smeedijzeren toegangshek van het monument heeft gediend als toegang tot de begraafplaats. In opdracht van de gemeente is het smeedijzeren hek door de Vink Restauratiewerken in oude luister hersteld.

Infanterist van het Nederlandse leger

Fotomateriaal en archiefonderzoek maken snel duidelijk dat het smeedijzeren hekwerk meerkleurige afwerkingen betrof met sporen van bladgoud. Na een onderhoud met de conservatoren van het Nationaal Militair Museum in Soest is het bezoek aan de aanwezige kledingcollectie die uitkomst biedt voor het kleurgebruik van het uniform en wapen uitrusting.

Aanbrengen bladgoud en polychromie militair

De beeltenis van de militair in de lauwerkrans wordt geïdentificeerd als infanterist van het Nederlandse leger tussen 1814-1869. Om herkenbaar te zijn tussen de kruitdampen op het slagveld zijn de uniformen per nationaliteit onderscheidend. Zo is de Nederlandse basiskleur donkerblauw, de Engelse rood en de Franse kleur wit. 

Ben jij als als gemeente of stichting in het bezit van oorlogsmonumenten, een gedenkteken of een bevrijdingsmonument en wil je dat dit object gepast onderhouden wordt? Neem dan contact met ons op. Samen kijken wij graag naar de mogelijkheden en jouw specifieke behoeften. Vul het aanvraagformulier in of bel onze klantenservice op 071 541 73 43. We verheugen ons op een plezierige samenwerking.

Wij zijn erkend als restaurator bij de beroepsverenigingen Art Restorers Association en  Restauratoren Nederland.

In beeld

Restauratie en onderhoud oorlogsmonument Wassenaarse slagOnderhoud gedenksteen Soldaat van oranjeRestauratie militair erfgoed gedenktekenReinigen monument met verzadigde stoom