Restauratie van middeleeuwse metselwerk

Restauratie van het historische metselwerk bij het Drosten Huis in Culemborg

Het Drosten Huis, een prachtig monumentaal pand met een geschiedenis van meer dan vijfhonderd jaar, onderging een grondige restauratie van het middeleeuwse metselwerk. De Vink Restauratiewerken, in samenwerking met Stichting Hendrick de Keyser, voerde deze uitdagende restauratie uit met als focus het behoud van vakmanschap en historische technieken.

Restauratie van middeleeuwse metselwerk

Door de tand des tijds was het metselwerk van het Drosten Huis in slechte staat geraakt en vereiste dringend restauratie. Het team van De Vink Restauratiewerken nam de taak op zich om het metselwerk nieuw leven in te blazen. Hierbij maakten ze gebruik van de expertise en traditionele schelpkalkmortel van De Mortel Compagnie. Deze duurzame en milieuvriendelijke keuze sloot naadloos aan bij het historische karakter van het pand.

Gevelrestauratie Drostenhuis Culemborg
Gevelrestauratie Drostenhuis Culemborg

Restauratieproces Vakmanschap en behoud van historisch erfgoed

Het restauratieproces begint met zorgvuldige verwijdering van de oude voegen. Vervolgens is de schelpkalkmortel toegepast om nieuwe voegen te creëren die perfect samensmolten met het bestaande metselwerk. Het resultaat is een prachtig gerestaureerd pand dat zijn historische charme en karakter heeft behouden.

Behoud van erfgoed

Door te werken met traditionele technieken en materialen heeft De Vink Restauratiewerken niet alleen het vakmanschap van vroeger geëerd, maar ook het monumentale karakter van het Drosten Huis behouden. Deze restauratie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van ons cultureel erfgoed.

Erfgoedrestauratie met vakmanschap

Met meer dan een eeuw ervaring in het restaureren van historische metselwerk en voegwerk is De Vink Restauratiewerken dus uw partner in het behoud van cultureel erfgoed. Ons gespecialiseerde team van restaurateurs zet zich in om het verleden nieuw leven in te blazen. Hierbij worden traditionele technieken en materialen toegepast. Neem contact met ons op voor restauratieprojecten van elk formaat om samen cultureel erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties.