Restauratie werelderfgoed Kinderdijk; terug naar de basis

De afgelopen jaren was het niet altijd even comfortabel wonen in de molens van Kinderdijk. Wanneer het hard regent komen de emmers tevoorschijn om het lekkende water op te vangen. Er zijn grote vochtproblemen aan de stenen romp van het monument uit 1738. In het verleden is er verschillende malen geprobeerd om deze problemen aan te pakken, maar na de restauraties bleek de oplossing slechts van korte duur.

Structureel herstel

Om dit probleem structureel op te lossen zijn we terug gegaan naar het verleden. Door kernboringen te doen in de bakstenen romp van de molen konden we zien welke verschillende mortels er gebruikt zijn. Zo ontdekte we dat de in het verleden uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan het metselwerk niet duurzaam compatibel waren.

Terug naar het verleden

Vanuit de kernboringen hebben we onderzoek gedaan naar de originele mortels. Op basis van deze informatie hebben we zelf een mortel ontwikkeld die passend is bij het originele metselwerk en tegelijkertijd een duurzame oplossing biedt om het vochtprobleem op te lossen. De natuurlijke kalkmortel is ontwikkeld met een samenstelling en bereidingswijze waardoor er geen water het monument kan binnentreden.

Door alle herstelwerkzaamheden uit het verleden weg te nemen konden we opbouwen op het originele historische metselwerk van de molen. Ook in de technische uitvoering van de molen is gekeken naar het verleden. Zo wordt de kalkmortel specie vol en zat gemetseld en daarna de voegen doorgestreken, zoals het ook in 1738 gebeurde. Deze techniek zorgt ervoor dat er geen gelaagdheid zit in de opbouw.

Droog en gezond wonen

De restauratie van de eerste molen is ondertussen succesvol afgerond. De molenaars van Unesco Werelderfgoed Kinderdijk hoeven niet meer ’s nachts het bed uit om de emmers te legen. Bij de tweede molenromp wordt nu ook het vochtprobleem en oude herstellingen van het metselwerk op traditionele wijze hersteld.

Omdat ieder monument uniek is

Restauraties en onderhoud aan metselwerk kunnen door ingrepen uit het verleden om complexe oplossingen vragen. Niet zelden is het metselwerk geïnjecteerd met kunsthars, na-gevoegd met  cement houdende of sterk hydraulische mortel of gehydrofobeerd met een waterkerende impregneer.

Is dit een bekend verhaal of heeft u andere vragen over het herstel en onderhoud van monumentaal metselwerk? Wij gaan de uitdaging graag aan om uw monument in ere te herstellen voor toekomstige generaties. Zo brengen wij sinds 1902 het verleden weer terug in de toekomst.

Maak een afspraak voor meer informatie of om van gedachten te wisselen.