Specialistisch reinigen

Het reinigen van monumenten en historische- of economische belangrijke objecten is een vak apart. Het vraagt niet alleen veel kennis van de gebruikte materialen en toe te passen methodiek, maar het vereist ook veel ervaring. De Vink Restauratiewerken heet deze kennis en ervaring absoluut in huis.

Onze specialistische vorm van reinigen gaat uit van een mildere en doordachte aanpak dan gebruikelijk bij een hedendaagse bouwstijl. Het besef en de morele verplichting voor instandhouding van het monumentale oppervlak staat hierbij voorop.

Onze werkwijze

Voor wij een overeenkomst met je aangaan voor het reinigen of conserveren van je pand, maakt onze restaurator eerst een opnamerapport. Hierin beschrijft de restaurator de aanwezige materialen in hun verschijningsvormen en de huidige conditie ervan. Op basis van dit rapport doen wij je een voorstel om jouw pand te reinigen of te conserveren. Ook reinigen we een proefvlak ter referentie. Dit proefvlak wordt door de restaurator beoordeeld en dient als leidraad voor werkzaamheden. Met deze methodiek hanteren wij een unieke kwaliteitscontrole voor het object én voor de opdrachtgever.

Reinigen monument met verzadigde stoom

Esthetisch of conserverend

Elk te reinigen object is een op zichzelf staand project. Iedere situatie wordt individueel beoordeeld volgens onze unieke methodiek. Met de ervaringen uit het verleden weten wij dat elke reiniging een samenspel is van kennis, ervaring, middelen en uitvoeringsmethodiek.

Zo blijkt soms dat een vervuiling verstikkend werkt voor de ondergrond, zoals bij zwarte gipskorsten of roet bij brandschade. Objecten en monumenten van metselwerk, natuursteen en pleisterwerk die bedekt zijn onder mos en algen, houden vocht vast en voeden zich met de kalkrijke ondergrond. Niet zelden vinden wij historische afwerkingen als fresco’s of bladgoud achter moderne verf en pleisterlagen op wanden en plafonds. Met behulp van een scalpel maken wij het verleden weer zichtbaar.

Specialistisch reinigen

Onze duurzame reinigingsmethodiek draagt bij aan de instandhouding van ons onroerend- en culturele erfgoed. De lage impact en hoge nauwkeurigheid van onze reinigingsmethodiek laten het oppervlak intact, waardoor er geen verlies is van historisch materiaal en het langer verschoond blijft van verontreiniging.

Je kunt contact opnemen met De Vink Restauratiewerken voor de volgende diensten:

  • Reinigen en conserveren van kunst en tuinsieraden in de openbare ruimte.
  • Gevelreiniging van monumentale gebouwen in baksteen, kalkpleister en natuursteen.
  • Verwijderen van moderne verstikkende verflagen van monumentale gebouwen en objecten
  • Conserveren en reinigen van sculpturen en ornamenten in metalen en natuursteen.
  • Reinigen en conserveren van zandstenen façades en objecten.

Ben je in het bezit van een monumentaal pand of beheer je een monument, historisch pand of kunstobject? Neem dan contact met ons op. Samen kijken wij graag naar de mogelijkheden en jouw specifieke behoeften. Vul het aanvraagformulier in of bel onze klantenservice op 071 541 73 43. Wij helpen je graag.

Laser reiniging monument

Gebruikte oppervlakte reiniging methodes

Voor het reinigen van monumenten en objecten of voorwerpen die een historische of economische belangrijke waarde hebben gebruiken wij diversen ambachtelijke technieken en innovaties: