Scheur in muur? Gebruik de juiste herstelmethode

Scheuren in metselwerk worden onder andere veroorzaakt door constructieve en thermische spanningen. Roestende ankers, materiaal verschillen, het ontbreken van dilatatie voegen, zettingen of fundering problemen zijn hiervan enkele voorbeelden. De herstelmethode wordt bepaald aan de hand van de oorzaak en het schadebeeld. Is de scheurvorming statisch of dynamisch? Vormt de scheur in muur een natuurlijke dilatatie? Een verkeerde herstelmethode kan averechts werken en kan op een andere plek nieuwe schade veroorzaken.

Scheur- en spouwmuurverankering

Het ministerie van VROM heeft gemeenten opgedragen gebouwen te inventariseren waar scheur- en spouwmuurverankering noodzakelijk zijn om stabiliteit en verband in het metselwerk te garanderen. Inmiddels is de overheid gestart met het inventariseren van de risicogebouwen en zal de eigenaren gaan aanschrijven. Ook uw gebouwbezit kan tot de risicogroep behoren. Dat betekent dat u naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn verzocht zult worden om inspecties te laten uitvoeren

scheur-in-muur

Risicogroep scheuren in metselwerk

Welk van onderstaande stellingen past het beste bij uw situatie:

Bestaat uw woning of complex uit traditionele gemetselde spouwmuren van voor 1985?
Uw woning of complex is een “potentieel risicovol gebouw”. Wij raden u aan de staat van het metselwerk en de spouwankers te laten controleren en eventueel herstel in het MJOP op te laten nemen

Uw woning of complex is van voor 1985 gemetselde spouwmuren en voorzien van na-isolatie?
Uw pand valt in de categorie “risicovolle gebouwen”. We raden u aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen voor informatie.

Uw woning of complex is van na 1980 gemetselde spouwmuren en voorzien van na-isolatie?
Door het naisoleren van de spouw verandert u het klimaat in de spouw. De spouw en dus ook de spouwankers blijven langer nat. Verder wordt het verschil tussen in temperatuur tussen het binnen en buitenblad vergroot. Hierdoor nemen de horizontale bewegingen in het spouwanker toe. Dit in combinatie met het langer nat blijven van de ankers kan tot een vroegtijdige breuk van het spouwanker leiden. Een preventief spouwmuur onderzoek is gewenst voor duidelijkheid.

Uw gemeente of het ministerie van VROM heeft u benaderd alszijnde risicogebouw?
Uw pand valt in de categorie “risicovolle gebouwen”. We raden u aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen voor informatie.

Risicogevels
De risicogevels kunnen van buitenaf gezien in een schijnbaar goede conditie verkeren. Het gevaarlijke degradatieproces speelt zich binnen in de constructie af, wat van buiten dus niet te zien is.
Een spouwmuurkeuring vindt plaats door endoscopisch onderzoek en maakt het mogelijk om in de spouw te kijken en een beoordeling te geven van de hoeveelheid verwerkte spouwankers en de conditie daarvan.

Plan van aanpak

  • Bepalen risicogroep geveldelen
  • Bij aanwezig risico deskundig rapport laten maken door een erkend en zakendeskundig bureau
  • De gemeente informeren over de uitkomst van dit onderzoek.
  • Een planning  van de werkzaamheden samen de uitkomsten van het onderzoek bepalen mede de termijn dat er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Let wel: eigenaar is ten alle tijden verantwoordelijk bij direct gevaar.
  • Bepalen welke materialen worden gebruikt bij de werkzaamheden. Advies hierin is NEN6790 art. 7.4.2.te volgen.

Wat kan de Vink Restauratiewerken voor u betekenen?

De Vink Restauratiewerken is een officiëel Thor Helical gecertificeerd bedrijf om hoogwaardige scheur- en gevel verankeringen te plaatsen. De Vink Restauratiewerken is niet alleen trouw aan tradities maar maakt ook gebruik van bewezen innovaties. Als officieel gecertificeerd bedrijf van Thor Helical verankeringsystemen bieden wij veelzijdige oplossingen voor constructief metselwerkherstel.

Constructief herstel van scheuren in metselwerk muren en renovatie van spouwankers.