Restauratie molen Windlust

Molen Windlust herleeft in al haar pracht na een uitgebreide restauratie. Als één van de oudste nog werkende molens in Nederland, gelegen in het historische centrum van Wassenaar, belichaamt deze stellingmolen uit 1668 zowel duurzaamheid als vakmanschap.

Toewijding aan Erfgoed.

Als eigenaar van molen Windlust neemt de gemeente Wassenaar haar verantwoordelijkheid voor het behoud en de restauratie van waardevol erfgoed serieus. Hierdoor kunnen toekomstige generaties blijven genieten van onze monumenten. In nauwe samenwerking met onze partners hebben we jaren geleden een grondige inventarisatie van problemen uitgevoerd en een gedetailleerd restauratieplan opgesteld.

Herstellen van schade.

Interne problemen, zoals vochtproblemen en ongeschikte materialen, hebben geleid tot degradatie en zoutuitbloei op de monumentale muren. De wanden in de molenaarswoning werden aangetast door schimmels en vochtoverlast veroorzaakte opzwellende gipsafwerking op de wanden. Door zorgvuldige restauratie zijn deze problemen nu aangepakt en verholpen.

Bescherming van de molenromp.

Een hydrofobe laag op de molenromp boven de stelling was niet effectief vanwege ontbrekende voegen en scheuren, waardoor de muren verzadigd raakten en mos en algen gedijden. Door de juiste herstelwerkzaamheden uit te voeren, is de molenromp nu beschermd tegen vocht.

Het geheim van Historisch Metselwerk.

Met behulp van laboratoriumonderzoek is de huidige staat van het metselwerk en de samenstelling van de historische kalkmortel ontrafeld. Deze kennis heeft bijgedragen aan een zorgvuldige restauratie en het behoud van de authentieke uitstraling van de molen.

Veiligheid en stabiliteit van Molen Windlust.

Door vocht waren de houten vloerbinten, schoren, kozijnen, enzovoort aangetast en verzwakt. Met behulp van geavanceerde röntgentechniek zijn de lasnaden van het stalen wiekenkruis onderzocht om de veiligheid van de molen te waarborgen. Hierbij is de molen tijdelijk buiten bedrijf gesteld.

Ademen en drogen voor Duurzaamheid.

Met de opbouw van steigers rondom de molen is het cementstucwerk onder de omloop verwijderd, een tijdrovende klus maar van essentieel belang voor de toekomst van dit monument. Hierdoor kan het metselwerk weer ademen en drogen, waardoor mogelijke vorstschade, zoutuitbloei, houtrot en scheurvorming in de molenromp verminderen.

Duurzame Gevelrestauratie.

Niet alleen is de molenromp zorgvuldig gerestaureerd, maar ook de gevels eronder hebben speciale aandacht gekregen. Door gebruik te maken van kalkmortels die verharden door CO2-opname, hebben we gekozen voor een duurzame oplossing. Deze innovatieve materialen dragen bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en bevorderen zo de ecologische balans.

Een warm welkom bij molen Windlust.

Bij de entree van de molen prijkt een artisanale gedenksteen, die bezoekers verwelkomt met trots en historische betekenis. Zodra de molenaars aanwezig zijn en de wieken draaien, kunnen bezoekers de molen bewonderen en de rijke geschiedenis ervan ervaren. Het is een unieke gelegenheid om vakmanschap in actie te zien en te leren over duurzaamheid in de praktijk.

Wil je ook meer weten over de geheimen en restauratie van historisch metselwerk, neem dan nu contact met ons op.